Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de V.H.V. nodigt u uit tot het bijwonen van de alg. ledenvergadering.

De voorjaarsledenvergadering wordt gehouden op 17 april 2024.

Locatie: De Gelegenheid, Kruisstraat 1, Musselkanaal.  Parkeren naast de Gelegenheid is beperkt maar er is volop parkeergelegenheid 50 meter verderop bij de Lidl, Marktstraat 100 Musselkanaal.

Voorafgaand aan de voorjaarsledenvergadering mogen we als spreker dhr. Jan Greve ontvangen, fokker van het jaar in de springrichting. Jan Greve heeft zijn sporen verdiend dankzij zijn enorme vooruitstrevendheid, visie en successen. Als fokker en hengstenhouder is hij altijd op zoek geweest naar nieuw bloed en is hij fervent liefhebber van volbloed.
Dit geheel zal gepresenteerd worden door mw. Ans Kok.

Aanvang: 20.00 uur en voor iedereen vrij toegankelijk.

Aanvang voorjaarsledenvergadering: 21.00 uur

De voorjaarsledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Agenda voorjaarsledenvergadering:

 1. Opening door mw. H. Wierts, voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen voorjaarsledenvergadering 5 april 2023.                                                                                                                                                                                   
 4. Jaarverslag 2023
 5. Jaarrekening 2023/ Begroting 2024
 6. Verslag kascommissie
 7. Activiteiten
 8. Mededeling KWPN regio Groningen
  a. Theo Sieling – fokkerijraadslid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
  We hopen u allen te mogen begroeten op 17 april a.s.

            Namens het bestuur,

      Mw. H. Wierts, voorzitter

  Mevr. M. Ekamper, secretaris

Datum 8 april 2024 Mariëtte Ekamper