Er zal binnenkort een pagina ingericht worden voor de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding met aanmelding. Bij deze alvast het vraagprogramma.

Vraagprogramma

Lees eerst het vraagprogramma goed door!

1. De inschrijving voor deelname aan de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding gebeurt door het volledig inschrijfformulier in te vullen en te verzenden met betaling van € 85,- per combinatie voor leden en € 115,- per combinatie voor niet leden. U krijgt na aanmelding een nota van de penningmeester.  Het inschrijfgeld dient te zijn voldaan voordat er wordt gestart. Op de inschrijven pagina van deze website kun je informatie vinden hoe de inschrijving moet plaatsvinden.

2. Deelname staat open voor 4 en 5 jarige springpaarden die hun eerste concoursjaar tegemoet gaan, nog “groen” zijn wat betreft het springen en nog niet (HC) gestart zijn.

3. Deelname met 2 verschillende paarden is mogelijk en wordt gezien als 2 opgaves.

4.  Alle deelnemende paarden dienen te zijn geënt tegen influenza. Inentingsbewijs dient ter plaatse op verzoek te worden voorgelegd.

5. Het doel van de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding is hoe je een jong paard de basis van het springen van een parcours aanleert op een rustige en ontspannen manier. Te beginnen met balken te lopen, lijntjes springen en met als einddoel een parcours springen. Dit onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs. De instructeurs worden t.z.t. bekend gemaakt op deze website.

6. De V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding kent 4 lesavonden in groepen van 4 ruiters (max. 2 paarden per ruiter), een half uur les zonder het in- en uitrijden, de wissel duurt 5 minuten.  Na 4 lesavonden is er een finale op de 5e avond, dit bestaat uit het springen van een parcours, dit wordt beoordeeld door juryleden op stijl met een mondelinge toelichting.
Een ieder kan deelnemen aan de wedstrijd indien de combinatie minimaal 3 lessen heeft gevolgd. Indien er door ruiter-/ paardwissel niet kan worden voldaan aan deze 3 keer, kunt u HC deelnemen aan de finale.
Bij voorkeur geen achterbeen beschermers gebruiken tijdens de lessen en in de finale.  

7. Het prijzengeld voor de 1e prijs bedraagt €250, de 2e prijs €125, de 3e prijs €50 en wordt uitgereikt tijdens de finale.
Het prijzengeld wordt u aangeboden door JAM Stables.
Ook worden er fokkerspremies door de V.H.V. aangeboden:
1e prijs :  € 300,- voor het winnende paard gefokt door een V.H.V. lid.  2e prijs : € 200,- voor het winnende paard gefokt door een V.H.V. lid en de 3e prijs: € 100,- voor het winnende paard gefokt door een V.H.V. lid. Om mee te dingen naar de fokkerspremie voor het winnende paard van een V.H.V. lid dient u voor 1 januari 2024 lid te zijn geworden.

8. We zijn te gast bij JAM Stables en willen het terrein, binnenbak en rijhal netjes achterlaten. We gaan ervan uit dat u het erf schoonhoudt en dat tijdens het rijden de mest wordt opgeruimd.

9. Aanwezigheid en deelname aan het kampioenschap is geheel voor eigen risico. De medewerkers van de organisatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of ongevallen tijdens het evenement.

10. Over kwesties waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie bindend. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht de programmabepalingen te wijzigen, de presentatie te annuleren, te onderbreken en/of te beëindigen indien men dit om enigerlei reden meer of minder noodzakelijk acht. Voor mogelijke nadelige gevolgen/kosten voor deelnemers als gevolg hiervan kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.

11. Door ondertekening en/of inzending van het inschrijfformulier verklaren de eigenaren/inzenders zich akkoord met deze voorwaarden en richtlijnen voor het kampioenschap.

Datum 15 november 2023 Mariëtte Ekamper