Beste leden,

Het keuringseizoen is afgelopen en daarom wil het bestuur de leden uitnodigen voor de fokkersavond.

Het is een goede gewoonte om op de fokkersavond de successen van de fokproducten van de leden te benoemen en een daarbij behorend cadeau aan te bieden.
De R.A. Maarsingh wisselbokaal wordt deze avond uitgereikt aan het lid waarvan de merrie de hoogste score heeft behaald tijdens de stamboekkeuring.

Aangaande de veulens in Tolbert hoeft u niets te doen,  de uitslagen zijn bij het bestuur bekend.

Leden waarvan de veulens niet op de Keuring in Tolbert zijn geweest maar naar een andere Centrale Keuring, en in aanmerking willen komen voor een cadeau, kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Met betrekking tot de stermerries het volgende:
Merries van leden die tot ster verklaard zijn tussen het NMK 2021 en 2022 (keuring seizoen) op een andere plaats dan op de stamboekkeuring te Appingedam of Bronneger en in aanmerking willen komen voor een cadeau, kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Ter verduidelijking: de uitslagen van Appingedam, Tolbert en Bronneger  zijn bij het bestuur bekend.

Merries die ster verklaard zijn op andere plaatsen dan op bovengenoemde plaatsen zijn door ons moeilijk te traceren, dit geldt ook voor de veulens die niet in Tolbert zijn geweest maar op een andere C.K.  Deze gegevens (stermerries en C.K. veulens) dienen aan het secretariaat voor 31 oktober  te worden doorgegeven ( gegevens paard + de behaalde punten) telefoon 0622625661 Mariëtte Ekamper (per e-mail  (m.ekamper@live.nl).

Ook leden die een hengst goedgekeurd hebben gekregen kunnen dit aan het secretariaat doorgeven, ook hier willen we graag aandacht aan besteden.

U krijgt dan na 31 oktober een persoonlijke uitnodiging voor de fokkersavond.

Indien U niet aanwezig bent vervalt de prijs aan de vereniging.

*Graag zien we foto’s tegemoet van deze stermerries, veulens en goedgekeurde hengsten voor onze presentatie, deze kunnen gemaild worden naar jurgen.eerkens@gmail.com
           

P.S. Heeft u toch geen persoonlijke uitnodiging van mij ontvangen en uw veulen(s) of merrie(s) hoort / horen er wel bij te zitten zou u dat alsnog aan mij willen doorgeven, mijn hartelijke dank daarvoor.

De fokkersavond vindt plaats op dinsdag 15 november a.s.

Locatie: De Gelegenheid, Kruisstraat 1, Musselkanaal.
Parkeren naast de Gelegenheid is beperkt maar er is volop parkeergelegenheid 50 meter verderop bij de Lidl, Marktstraat 100 Musselkanaal.

Aanvang: 19.30 uur

Aansluitendde fokkersavond gaan we een fokkerscafé organiseren en gaan we in gesprek met Reinie Tewis en Daan van Geel en Frank Schütte.

We kunnen wel alvast stellen dat met deze heren alle ingrediënten aanwezig zijn voor een boeiende discussie vanuit de springsport en fokkerij.
Dit alles onder gespreksleider Ans Kok.

Aanvang: 20.30 uur

Gratis entree en iedereen is welkom, dus ook niet leden.

Heel graag tot dan!

Verder hebben we nog een tweetal mededelingen.

-Verloting dekking:

U kunt maximaal 5 loten kopen a 10,- € per stuk. We beginnen met een schone lei (d.w.z. dat de vorige lijst is komen te vervallen). U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar onze penningmeester Joke, j.velema@outlook.com .

-Jubileumfeest:
We zijn verheugd dat we kunnen mededelen dat ons jubileum gaat plaatsvinden tijdens de hengstencompetitie in het Hippisch Centrum te Exloo op 3 januari 2023. We hebben goede afspraken kunnen maken met dhr. Lieuwe Koopmans van het Hippisch Centrum.

Nader bericht volgt.

Datum 23 oktober 2022 Mariëtte Ekamper

Foto’s longeerclinic staan online

De clinic was een succes, het bestuur gaat zich buigen op een vervolg.

Datum 13 oktober 2022 Mariëtte Ekamper