VHV drukt stempel

Datum 23 december 2022 Mariëtte Ekamper

Veenkoloniale Hippique Vereniging viert jubileum

Veenkolo­niale Hippique Vereni­ging viert jubi­leum

 EXLOO – De Veen­koloniale Hippique Vereni­ging (VHV) kan einde­lijk het honderd­jarig be­staan gaan vieren. Dat zal op 3 januari 2023 gebeuren, tijdens de hengsten­competitie in Exloo.

De VHV kent een flinke historie. De vereniging is in 1921 opgericht in Stads­kanaal en is daarmee de oudste fok­vereniging van Neder­land. De vereniging heeft ten doel de bevorde­ring van de warm­bloed­paarden­fokkerij in de Groningse en Drentse Veen­koloniën en aan­grenzende gebieden.

Vanaf half jaren 20 heeft de VHV zich bezig gehouden met de aan­koop van veel veulens, enters en twenters uit Duitsland, vooral uit Ost-Friesland en Oldenburg. Deze paarden werden dan weer verkocht aan de VHV-leden.

Sfeerbeeld van de Centrale keuring Drenthe in 2013.

Vanaf half jaren 30 werden ook de hengst­veulens aange­houden, deze hengst­veulens kwamen later als er goed­keuring kwam van het stam­boek in de fokkerij terecht met de VHV als eigenaar of gedeeld eige­naar. Zo kwam het dat fok­vereniging lande­lijk op de kaart gezet werd en veel invloed in de fokkerij had.

Datum 23 december 2022 Mariëtte Ekamper