Veulenvisite V.H.V. 22 juli 2023

Beste leden, 

Zoals al in de aankondiging heeft gestaan houden we op zaterdag 22 juli a.s. onze jaarlijkse veulenvisite. 
Ditmaal reizen we af naar Zuid Oost Drenthe en omgeving om veulentjes te bekijken aldaar en om met elkaar in gesprek te gaan.

We hebben de volgende interessante adressen bereid gevonden waarvoor onze hartelijke dank!

* Van Geel in Erica.

* Gert Jan Lucas in Nieuw Schoonebeek, voor de 2e keer winnaar van R.A.M. wisselbokaal met zijn      
Nita lijn – merrielijn 128.

* Hans en Geke Lufting in Dalen.

* Gert ten Hool in Holsloot https://www.drentscheschans.nl/paarden/

* Inus Haasken in Diphoorn.

We vertrekken uit Westdorp, Schoonloërstraat 8a bij de fam. Beuving om 11.45 uur en we sluiten hier ook af met een BBQ, dit zal tegen plus minus 16.45 uur zijn.

We gaan dit keer met een touringcar en we hebben tot 26 mei een optie op deze bus.
Opgave voor 25 mei a.s.! want als we onvoldoende deelname hebben om de bus kostendekkend te krijgen dan gaan we met eigen vervoer.

Mocht de busreis niet doorgaan i.v.m. te weinig deelname dan wordt de prijs aangepast.

De prijs voor dit alles bedraagt 30,- € per persoon voor leden en 32,50 € voor niet leden.
Wat zit inbegrepen in de prijs:
Broodjes in de bus, busvervoer en een volledig verzorgde BBQ inclusief drankjes.

Opgave voor deze dag kan alleen via m.ekamper@live.nl of telefonisch 06-22625661 (Mariëtte).

U krijgt na definitieve opgave een nota van onze penningmeester Joke.

We hopen, net als voorgaande jaren, weer op een mooie en gezellige dag, graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Mariëtte Ekamper. 

Datum 23 mei 2023 Mariëtte Ekamper

Foto’s Jubileum zie fotoalbum

Datum 6 januari 2023 Mariëtte Ekamper

VHV drukt stempel

Datum 23 december 2022 Mariëtte Ekamper

Veenkoloniale Hippique Vereniging viert jubileum

Veenkolo­niale Hippique Vereni­ging viert jubi­leum

 EXLOO – De Veen­koloniale Hippique Vereni­ging (VHV) kan einde­lijk het honderd­jarig be­staan gaan vieren. Dat zal op 3 januari 2023 gebeuren, tijdens de hengsten­competitie in Exloo.

De VHV kent een flinke historie. De vereniging is in 1921 opgericht in Stads­kanaal en is daarmee de oudste fok­vereniging van Neder­land. De vereniging heeft ten doel de bevorde­ring van de warm­bloed­paarden­fokkerij in de Groningse en Drentse Veen­koloniën en aan­grenzende gebieden.

Vanaf half jaren 20 heeft de VHV zich bezig gehouden met de aan­koop van veel veulens, enters en twenters uit Duitsland, vooral uit Ost-Friesland en Oldenburg. Deze paarden werden dan weer verkocht aan de VHV-leden.

Sfeerbeeld van de Centrale keuring Drenthe in 2013.

Vanaf half jaren 30 werden ook de hengst­veulens aange­houden, deze hengst­veulens kwamen later als er goed­keuring kwam van het stam­boek in de fokkerij terecht met de VHV als eigenaar of gedeeld eige­naar. Zo kwam het dat fok­vereniging lande­lijk op de kaart gezet werd en veel invloed in de fokkerij had.

Datum 23 december 2022 Mariëtte Ekamper

Perfect Look v. So Unique x Grace v. Charmeur in mede eigendom van Arjan Smits heeft zich geselecteerd voor HK Oldenburg (1-2023)! Van harte proficiat namens bestuur en leden! We hebben deze beauty nog tijdens de veulenkijkdag deze zomer mogen aanschouwen bij Arjan.

Datum 20 november 2022 Mariëtte Ekamper

Karlissa 2 Dreamboy x Flemmingh Z2 dressuur van Garrelt Kruiter is na het behalen van haar sportpredicaat nu ook elite! Namens leden en bestuur van harte proficiat!

Datum 20 november 2022 Mariëtte Ekamper

Uitslagen Fokkersavond 2022

Namens bestuur en leden van harte proficiat!

Datum 20 november 2022 Mariëtte Ekamper

De winnaar van de R.A. Maarsingh bokaal 2022 is Gert Jan Lucas met de hoogste score door de merrie Olivia Nita L.

De bokaal werd overhandigd door Riena Beuving, winnaar R.A. Maarsingh bokaal 2021.

Datum 20 november 2022 Mariëtte Ekamper

Beste leden,

Het keuringseizoen is afgelopen en daarom wil het bestuur de leden uitnodigen voor de fokkersavond.

Het is een goede gewoonte om op de fokkersavond de successen van de fokproducten van de leden te benoemen en een daarbij behorend cadeau aan te bieden.
De R.A. Maarsingh wisselbokaal wordt deze avond uitgereikt aan het lid waarvan de merrie de hoogste score heeft behaald tijdens de stamboekkeuring.

Aangaande de veulens in Tolbert hoeft u niets te doen,  de uitslagen zijn bij het bestuur bekend.

Leden waarvan de veulens niet op de Keuring in Tolbert zijn geweest maar naar een andere Centrale Keuring, en in aanmerking willen komen voor een cadeau, kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Met betrekking tot de stermerries het volgende:
Merries van leden die tot ster verklaard zijn tussen het NMK 2021 en 2022 (keuring seizoen) op een andere plaats dan op de stamboekkeuring te Appingedam of Bronneger en in aanmerking willen komen voor een cadeau, kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Ter verduidelijking: de uitslagen van Appingedam, Tolbert en Bronneger  zijn bij het bestuur bekend.

Merries die ster verklaard zijn op andere plaatsen dan op bovengenoemde plaatsen zijn door ons moeilijk te traceren, dit geldt ook voor de veulens die niet in Tolbert zijn geweest maar op een andere C.K.  Deze gegevens (stermerries en C.K. veulens) dienen aan het secretariaat voor 31 oktober  te worden doorgegeven ( gegevens paard + de behaalde punten) telefoon 0622625661 Mariëtte Ekamper (per e-mail  (m.ekamper@live.nl).

Ook leden die een hengst goedgekeurd hebben gekregen kunnen dit aan het secretariaat doorgeven, ook hier willen we graag aandacht aan besteden.

U krijgt dan na 31 oktober een persoonlijke uitnodiging voor de fokkersavond.

Indien U niet aanwezig bent vervalt de prijs aan de vereniging.

*Graag zien we foto’s tegemoet van deze stermerries, veulens en goedgekeurde hengsten voor onze presentatie, deze kunnen gemaild worden naar jurgen.eerkens@gmail.com
           

P.S. Heeft u toch geen persoonlijke uitnodiging van mij ontvangen en uw veulen(s) of merrie(s) hoort / horen er wel bij te zitten zou u dat alsnog aan mij willen doorgeven, mijn hartelijke dank daarvoor.

De fokkersavond vindt plaats op dinsdag 15 november a.s.

Locatie: De Gelegenheid, Kruisstraat 1, Musselkanaal.
Parkeren naast de Gelegenheid is beperkt maar er is volop parkeergelegenheid 50 meter verderop bij de Lidl, Marktstraat 100 Musselkanaal.

Aanvang: 19.30 uur

Aansluitendde fokkersavond gaan we een fokkerscafé organiseren en gaan we in gesprek met Reinie Tewis en Daan van Geel en Frank Schütte.

We kunnen wel alvast stellen dat met deze heren alle ingrediënten aanwezig zijn voor een boeiende discussie vanuit de springsport en fokkerij.
Dit alles onder gespreksleider Ans Kok.

Aanvang: 20.30 uur

Gratis entree en iedereen is welkom, dus ook niet leden.

Heel graag tot dan!

Verder hebben we nog een tweetal mededelingen.

-Verloting dekking:

U kunt maximaal 5 loten kopen a 10,- € per stuk. We beginnen met een schone lei (d.w.z. dat de vorige lijst is komen te vervallen). U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar onze penningmeester Joke, j.velema@outlook.com .

-Jubileumfeest:
We zijn verheugd dat we kunnen mededelen dat ons jubileum gaat plaatsvinden tijdens de hengstencompetitie in het Hippisch Centrum te Exloo op 3 januari 2023. We hebben goede afspraken kunnen maken met dhr. Lieuwe Koopmans van het Hippisch Centrum.

Nader bericht volgt.

Datum 23 oktober 2022 Mariëtte Ekamper

Foto’s longeerclinic staan online

De clinic was een succes, het bestuur gaat zich buigen op een vervolg.

Datum 13 oktober 2022 Mariëtte Ekamper

Vooraankondiging

Beste leden,
Bijgaand 2 vooraankondigingen:

*Fokkersavond 15 november.
Het is een goede gewoonte om op de fokkersavond een aantal fokproducten van de leden te benoemen en een daarbij horend cadeau aan te bieden.

Nader bericht – uitnodiging volgt.

*Noordmannen RTV Noord: zondag 27 november.

We hebben de Noordmannen bereidt gevonden om een uitzending te weiden aan ons jubileum.

Nader bericht volgt.

Reminder longeerclinic – opgave nog mogelijk.

Datum 30 september 2022 Mariëtte Ekamper