Er zal binnenkort een pagina ingericht worden voor de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding met aanmelding. Bij deze alvast het vraagprogramma.

Vraagprogramma

Lees eerst het vraagprogramma goed door!

1. De inschrijving voor deelname aan de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding gebeurt door het volledig inschrijfformulier in te vullen en te verzenden met betaling van € 85,- per combinatie voor leden en € 115,- per combinatie voor niet leden. U krijgt na aanmelding een nota van de penningmeester.  Het inschrijfgeld dient te zijn voldaan voordat er wordt gestart. Op de inschrijven pagina van deze website kun je informatie vinden hoe de inschrijving moet plaatsvinden.

2. Deelname staat open voor 4 en 5 jarige springpaarden die hun eerste concoursjaar tegemoet gaan, nog “groen” zijn wat betreft het springen en nog niet (HC) gestart zijn.

3. Deelname met 2 verschillende paarden is mogelijk en wordt gezien als 2 opgaves.

4.  Alle deelnemende paarden dienen te zijn geënt tegen influenza. Inentingsbewijs dient ter plaatse op verzoek te worden voorgelegd.

5. Het doel van de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding is hoe je een jong paard de basis van het springen van een parcours aanleert op een rustige en ontspannen manier. Te beginnen met balken te lopen, lijntjes springen en met als einddoel een parcours springen. Dit onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs. De instructeurs worden t.z.t. bekend gemaakt op deze website.

6. De V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding kent 4 lesavonden in groepen van 4 ruiters (max. 2 paarden per ruiter), een half uur les zonder het in- en uitrijden, de wissel duurt 5 minuten.  Na 4 lesavonden is er een finale op de 5e avond, dit bestaat uit het springen van een parcours, dit wordt beoordeeld door juryleden op stijl met een mondelinge toelichting.
Een ieder kan deelnemen aan de wedstrijd indien de combinatie minimaal 3 lessen heeft gevolgd. Indien er door ruiter-/ paardwissel niet kan worden voldaan aan deze 3 keer, kunt u HC deelnemen aan de finale.
Bij voorkeur geen achterbeen beschermers gebruiken tijdens de lessen en in de finale.  

7. Het prijzengeld voor de 1e prijs bedraagt €250, de 2e prijs €125, de 3e prijs €50 en wordt uitgereikt tijdens de finale.
Het prijzengeld wordt u aangeboden door JAM Stables.
Ook worden er fokkerspremies door de V.H.V. aangeboden:
1e prijs :  € 300,- voor het winnende paard gefokt door een V.H.V. lid.  2e prijs : € 200,- voor het winnende paard gefokt door een V.H.V. lid en de 3e prijs: € 100,- voor het winnende paard gefokt door een V.H.V. lid. Om mee te dingen naar de fokkerspremie voor het winnende paard van een V.H.V. lid dient u voor 1 januari 2024 lid te zijn geworden.

8. We zijn te gast bij JAM Stables en willen het terrein, binnenbak en rijhal netjes achterlaten. We gaan ervan uit dat u het erf schoonhoudt en dat tijdens het rijden de mest wordt opgeruimd.

9. Aanwezigheid en deelname aan het kampioenschap is geheel voor eigen risico. De medewerkers van de organisatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of ongevallen tijdens het evenement.

10. Over kwesties waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie bindend. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen inzicht de programmabepalingen te wijzigen, de presentatie te annuleren, te onderbreken en/of te beëindigen indien men dit om enigerlei reden meer of minder noodzakelijk acht. Voor mogelijke nadelige gevolgen/kosten voor deelnemers als gevolg hiervan kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.

11. Door ondertekening en/of inzending van het inschrijfformulier verklaren de eigenaren/inzenders zich akkoord met deze voorwaarden en richtlijnen voor het kampioenschap.

Datum 15 november 2023 Mariëtte Ekamper

Fokkersavond 7-11-2023 onderstaande leden werden geëerd, nogmaals van harte proficiat met het behaalde resultaat!

Datum 8 november 2023 Mariëtte Ekamper

Fokkersavond bij JAM Stables

Fokkersavond V.H.V. bij JAM Stables.

Op 7 november a.s. heeft de V.H.V. haar Fokkersavond.
H
et is een goede gewoonte om op de Fokkersavond de successen van de fokproducten van de leden te benoemen en een daarbij behorend cadeau aan te bieden.
De R.A. Maarsingh wisselbokaal wordt deze avond uitgereikt aan het lid waarvan de merrie de hoogste score heeft behaald tijdens de stamboekkeuring,
aansluitend na de pauze gaan we kennis maken met Amber Meijer en Jannes Sonnenberg van JAM Stables.

De fokkersavond vindt plaats op dinsdag 7 november a.s.

Locatie: JAM Stables, Oosterweg 41b te Muntendam.
Aanvang Fokkersavond: 20.00 uur – 21.00 uur.
Kleine pauze van 10 min.
Aanvang JAM Stables 21.10 uur.  
Aansluitend aan de fokkersavond nemen Amber Meijer en Jannes Sonnenberg ons mee in hun verhaal over hun jonge bedrijf JAM-Stables die ze samen hebben opgericht vanuit een gezamenlijke passie voor de sport en fokkerij. Ook krijgen we de hengsten van JAM Stables te zien en een inkijkje hoe deze hengsten worden getraind. JAM Stables richt zich op de sport op het hoogste niveau door het trainen en verkopen van kwaliteitshengsten en sportpaarden. Hun doel is om zich te onderscheiden door topmanagement en tegelijkertijd in nauw contact te blijven met hun klanten en partners.

Je kunt alvast een kijkje nemen op hun website https://jamstables.com/

Gratis entree en iedereen is welkom, dus ook niet leden, omdat we graag willen weten hoeveel mensen we kunnen verwachten kunt u zich aanmelden voor onze Fokkersavond bij JAM-Stables via m.ekamper@live.nl voor 2 november met vermelding van het aantal personen. Zou je erbij willen vermelden of je voor beide komt d.w.z. Fokkersavond + JAM Stables of dat je alleen bij JAM Stables aanwezig bent.

*Opgave Fokkersavond – JAM Stables
*Opgave JAM Stables

Graag tot dan!

www.vhvstadskanaal.nl

www.jamstables.com

Datum 1 november 2023 Mariëtte Ekamper

Fokkersavond bij JAM Stables

Fokkersavond V.H.V. bij JAM Stables.

Op 7 november a.s. heeft de V.H.V. haar Fokkersavond.
H
et is een goede gewoonte om op de Fokkersavond de successen van de fokproducten van de leden te benoemen en een daarbij behorend cadeau aan te bieden.
De R.A. Maarsingh wisselbokaal wordt deze avond uitgereikt aan het lid waarvan de merrie de hoogste score heeft behaald tijdens de stamboekkeuring,
aansluitend na de pauze gaan we kennis maken met Amber Meijer en Jannes Sonnenberg van JAM Stables.

De fokkersavond vindt plaats op dinsdag 7 november a.s.

Locatie: JAM Stables, Oosterweg 41b te Muntendam.
Aanvang Fokkersavond: 20.00 uur – 21.00 uur.
Kleine pauze van 10 min.
Aanvang JAM Stables 21.10 uur.  
Aansluitend aan de fokkersavond nemen Amber Meijer en Jannes Sonnenberg ons mee in hun verhaal over hun jonge bedrijf JAM-Stables die ze samen hebben opgericht vanuit een gezamenlijke passie voor de sport en fokkerij. Ook krijgen we de hengsten van JAM Stables te zien en een inkijkje hoe deze hengsten worden getraind. JAM Stables richt zich op de sport op het hoogste niveau door het trainen en verkopen van kwaliteitshengsten en sportpaarden. Hun doel is om zich te onderscheiden door topmanagement en tegelijkertijd in nauw contact te blijven met hun klanten en partners.

Je kunt alvast een kijkje nemen op hun website https://jamstables.com/

Gratis entree en iedereen is welkom, dus ook niet leden, omdat we graag willen weten hoeveel mensen we kunnen verwachten kunt u zich aanmelden voor onze Fokkersavond bij JAM-Stables via m.ekamper@live.nl voor 2 november met vermelding van het aantal personen. Zou je erbij willen vermelden of je voor beide komt d.w.z. Fokkersavond + JAM Stables of dat je alleen bij JAM Stables aanwezig bent.

*Opgave Fokkersavond – JAM Stables
*Opgave JAM Stables

Graag tot dan!

www.vhvstadskanaal.nl

www.jamstables.com

Datum 1 november 2023 Mariëtte Ekamper

Fokkersavond bij JAM Stables

Beste leden,

Het keuringseizoen is afgelopen en daarom wil het bestuur de leden uitnodigen voor de fokkersavond.
Het is een goede gewoonte om op de fokkersavond de successen van de fokproducten van de leden te benoemen en een daarbij behorend cadeau aan te bieden.
De R.A. Maarsingh wisselbokaal wordt deze avond uitgereikt aan het lid waarvan de merrie de hoogste score heeft behaald tijdens de stamboekkeuring.

Aangaande de veulens in Tolbert hoeft u niets te doen, de uitslagen zijn bij het bestuur bekend.

Leden waarvan de veulens niet op de Keuring in Tolbert zijn geweest maar naar een andere Centrale Keuring, en in aanmerking willen komen voor een cadeau, kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Met betrekking tot de stermerries het volgende:
Merries van leden die tot ster verklaard zijn tussen het NMK 2022 en 2023 (keuring seizoen) op een andere plaats dan op de stamboekkeuring te Appingedam of Exloo en in aanmerking willen komen voor een cadeau, kunnen dit doorgeven aan het secretariaat.

Ter verduidelijking: de uitslagen van Appingedam, Tolbert en Exloo zijn bij het bestuur bekend.

Merries die ster verklaard zijn op andere plaatsen dan op bovengenoemde plaatsen zijn door ons moeilijk te traceren, dit geldt ook voor de veulens die niet in Tolbert zijn geweest maar op een andere C.K.  Deze gegevens (stermerries en C.K. veulens) dienen aan het secretariaat voor 25 oktober te worden doorgegeven ( gegevens paard + de behaalde punten) – Mariëtte Ekamper (per e-mail  (m.ekamper@live.nl).

Ook leden die een hengst goedgekeurd hebben gekregen kunnen dit aan het secretariaat doorgeven, ook hier willen we graag aandacht aan besteden.

U krijgt dan na 31 oktober een persoonlijke uitnodiging voor de fokkersavond.

Indien U niet aanwezig bent vervalt de prijs aan de vereniging.

*Graag zien we foto’s tegemoet van deze stermerries, veulens en goedgekeurde hengsten voor onze presentatie, deze kunnen gemaild worden naar jurgen.eerkens@gmail.com voor 25 oktober.
           

P.S. Heeft u toch geen persoonlijke uitnodiging van mij ontvangen en uw veulen(s) of merrie(s) hoort / horen er wel bij te zitten zou u dat alsnog aan mij willen doorgeven, mijn hartelijke dank daarvoor.

                                                                                                                                              1

De Fokkersavond vindt plaats op dinsdag 7 november a.s.

Locatie: JAM Stables, Oosterweg 41b te Muntendam.
Aanvang Fokkersavond 20.00 uur tot 21.00 uur.
Kleine pauze van 10 minuten.
Aanvang JAM Stables 21.10 uur.
Aansluitend aan de fokkersavond nemen Amber Meijer en Jannes Sonnenberg ons mee in hun verhaal over hun jonge bedrijf JAM-Stables, die ze samen hebben opgericht vanuit een gezamenlijke passie voor de sport en fokkerij. Ook krijgen we de hengsten van JAM Stables te zien en een inkijkje hoe deze hengsten worden getraind. JAM Stables richt zich op de sport op het hoogste niveau door het trainen en verkopen van kwaliteitshengsten en sportpaarden. Hun doel is om zich te onderscheiden door topmanagement en tegelijkertijd in nauw contact te blijven met hun klanten en partners.

U kunt alvast een kijkje nemen op hun website https://jamstables.com/

Gratis entree en iedereen is welkom, dus ook niet leden, omdat we graag willen weten hoeveel mensen we kunnen verwachten kunt u zich aanmelden voor onze Fokkersavond bij JAM-Stables via m.ekamper@live.nl voor 2 november met vermelding van het aantal personen. Zou u erbij willen vermelden of u voor beide komt d.w.z. Fokkersavond + JAM Stables of dat u alleen bij JAM Stables aanwezig bent.

*Opgave Fokkersavond – JAM Stables
*Opgave JAM Stables

Heel graag tot dan!

Daarnaast hebben we nog 2 mededelingen namelijk,

*We starten een jonge springpaardenopleiding komend jaar. Het is een opleiding voor

4-5 jarige springpaarden die hun 1e concoursjaar tegemoet gaan (en nog niet HC gestart zijn), dus nog “groen” zijn wat betreft het springen. Meer info volgt t.z.t.
*Het bestuur is aan het kijken hoe we meer verdieping, kennisoverdracht en verjonging krijgen in onze 100 jaar jonge V.H.V.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Mariëtte Ekamper

Secretaris

Datum 1 november 2023 Mariëtte Ekamper

RaboClubSupport

Beste leden. De stemperiode voor de RaboClubSupport gaat weer van start! Leden van Groninger Land kunnen van 4 t/m 26 september weer stemmen op een vereniging die zij een warm hart toedragen. Natuurlijk hopen wij dat u op onze vereniging stemt! Want hoe meer stemmen hoe hoger de bijdrage die onze club ontvangt! Stemmen kan via www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen of via de rabo app. Namens de VHV alvast hartelijk dank!

Datum 4 september 2023 Mariëtte Ekamper

Foto’s reis online – staan niet op volgorde

Het VHV uitje hebben we achter de rug, paardenmensen op hun best.

Het 1e gedeelte bij het KWPN centrum was educatief, we hebben voorlichting gekregen over het EPTM gebeuren, vragen werden volop gesteld en vakkundig beantwoord door de stalmeester Jaco van Weele, later schoof inspecteur Marcel Beukers ook nog even aan voor verdere vragen, men had tijd voor ons.

Daarna zijn we doorgereisd naar Willie Wijnen in Brabant. Een gepassioneerd fokker, fokker van Explosion W die goud heeft gewonnen met Ben Maher op de Olympische spelen. Alles was tot in de puntjes verzorgd. De wijze woorden van Willie; het belang van gezondheid in je merrielijn en dat alles bepalend is bij wie komen de veulens en de paarden terecht. Een topbezoek!

De volgende dag gingen we naar het prachtige concours van Jan Tops in Valkenswaard. Hier hebben we de hele dag vertoefd, wat geen straf was.

We hebben Jur Vrieling nog kunnen zien, een mooie foutloze rit, en aangemoedigd zoals Groningers het kunnen.

Datum 21 augustus 2023 Mariëtte Ekamper

VHV reis 18 en 19 augustus 2023

Datum 27 juli 2023 Mariëtte Ekamper

Foto’s veulenkijkdag staan onder 2 fotoalbums / veulenkijkdag en veulenkijkdag 2023

Datum 23 juli 2023 Mariëtte Ekamper

Reis 2023

Bij deze kan ik jullie mededelen dat we de reis rond hebben.

We gaan er weer een 2- daagse reis van maken en wel op 18 en 19 augustus.

De reis is voor VHV leden alsook voor niet leden/geïnteresseerden. Dit is de kans om geheel verzorgd een aantal leuke adressen te bezoeken. We hebben gemeend dat we met deze adressen een gevarieerd reisprogramma hebben samengesteld.

*Het eerste adres dat we gaan aandoen op 18 augustus zal zijn het KWPN centrum in Ermelo.

Waar we na ontvangst een rondleiding krijgen en dan gaan kijken bij de merries die aangeleverd zijn voor de EPTM (eigen prestatie toets merries) dit alles onder leiding van Koos Naber.

* Na het KWPN bezoek reizen we door naar Berlicum waar we van harte welkom worden geheten door Willy Wijnen. De naam Willy Wijnen behoeft eigenlijk geen nadere toelichting want hoe vaak zien we in deze tijd van specialisatie een fokker die in beide fokrichtingen goed meedraait?! Willy Wijnen kocht in de jaren ‘80 een merrieveulen en zette met deze Barina een dressuur- en een springtak op. Met de opvallende Wynton-zoon Imposantos kreeg hij zijn derde hengst bij het KWPN goedgekeurd en met Explosion W (v.Chacco Blue) goud winnen op de Olympische spelen, (daar droomt ieder topruiter van) maar wat als jij degene bent die het veulentje gefokt heeft dat 12 jaar later goud wint! Dat overkwam Willy Wijnen.
Foto en tekst Bron: KWPN.

*Dan wordt de reis vervolgd naar het hotel waar we zullen dineren en overnachten.

 De volgende ochtend ontbijten we hier en na het ontbijt gaan we een bezoek brengen aan het internationale concours van:

https://www.topsinternationalarena.com/events/longines-global-champions-tour-of-valkenswaard/about

Na dit bezoek gaan we in de loop van de middag de reis inzetten terug naar huis met als afsluiting een diner onderweg.

Het vertrek zal zijn op 18-8 in Stadskanaal en daarna is er nog de mogelijkheid om in te stappen in Zwolle bij wegrestaurant de Lichtmis, Hermelenweg 190.

We hopen op veel animo en heel graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Mariëtte Ekamper.

Datum 27 juli 2023 Mariëtte Ekamper

Veulenvisite V.H.V. 22 juli 2023

Beste leden, 

Zoals al in de aankondiging heeft gestaan houden we op zaterdag 22 juli a.s. onze jaarlijkse veulenvisite. 
Ditmaal reizen we af naar Zuid Oost Drenthe en omgeving om veulentjes te bekijken aldaar en om met elkaar in gesprek te gaan.

We hebben de volgende interessante adressen bereid gevonden waarvoor onze hartelijke dank!

* Van Geel in Erica.

* Gert Jan Lucas in Nieuw Schoonebeek, voor de 2e keer winnaar van R.A.M. wisselbokaal met zijn      
Nita lijn – merrielijn 128.

* Hans en Geke Lufting in Dalen.

* Gert ten Hool in Holsloot https://www.drentscheschans.nl/paarden/

* Inus Haasken in Diphoorn.

We vertrekken uit Westdorp, Schoonloërstraat 8a bij de fam. Beuving om 11.45 uur en we sluiten hier ook af met een BBQ, dit zal tegen plus minus 16.45 uur zijn.

We gaan dit keer met een touringcar en we hebben tot 26 mei een optie op deze bus.
Opgave voor 25 mei a.s.! want als we onvoldoende deelname hebben om de bus kostendekkend te krijgen dan gaan we met eigen vervoer.

Mocht de busreis niet doorgaan i.v.m. te weinig deelname dan wordt de prijs aangepast.

De prijs voor dit alles bedraagt 30,- € per persoon voor leden en 32,50 € voor niet leden.
Wat zit inbegrepen in de prijs:
Broodjes in de bus, busvervoer en een volledig verzorgde BBQ inclusief drankjes.

Opgave voor deze dag kan alleen via m.ekamper@live.nl of telefonisch 06-22625661 (Mariëtte).

U krijgt na definitieve opgave een nota van onze penningmeester Joke.

We hopen, net als voorgaande jaren, weer op een mooie en gezellige dag, graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Mariëtte Ekamper. 

Datum 23 mei 2023 Mariëtte Ekamper

Foto’s Jubileum zie fotoalbum

Datum 6 januari 2023 Mariëtte Ekamper