Zomeractiviteiten VHV

(geplaatst : 6-5-2010)

Aankomende zomer staan er weer een aantal aktiviteiten van de VHV gepland, hieronder een aantal zaken
die op redelijk korte termijn staan te gebeuren.
<br<>

Bezoek van Straaten – Den Ham

Zaterdag 29 mei as. organiseren wij een busreis naar de fam. van Straaten.
Zij zijn prestatiefokkers met één doel : Springpaarden fokken voor de topsport.
Hun website is : www.familievanstraaten.nl

Opstappen om 12.30 uur in Onstwedde op de rechter parkeerplaats bij de Ned. Herv. Kerk.
Kosten zijn € 10,= per persoon voor de bus.
Verdere kosten voor eigen rekening, ook niet leden zijn van harte welkom.
Opgave voor 22 mei bij: Willie Oosterveld: telnr. 06-12227529 email : wenjoosterveld@kpnplanet.nl
Kenna Kwak : telnr. 06-55324285 email : k.kwak-heun@hetnet.nl

Datum 13 september 2019 Mariëtte Ekamper