Thuiskeuringen

(geplaatst : 16-03-2009)

 

De Fokkerijraad vergaderde op 9 februari over het thuiskeuren, dit thema was tijdens voorgaande vergaderingen al intensief aan de orde geweest.

Eindadvies Fokkerijraad:
Thuiskeuren:
– experiment in 2009
– uniform systeem voor alle regio’s
– toevoegen aan huidige keuringssysteem: eenvoudige stamboekopname zonder predikaatverlening

Bij eenvoudige thuiskeuring worden de paarden op exterieur en correctheid beoordeeld aan de hand op stand en in stap en in draf op een harde baan door twee centraal ingedeelde juryleden. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de keuringsstandaard van de betreffende discipline. Er wordt een lineair scoreformulier ingevuld voor alle exterieurkenmerken, de correctheid, stap en draf. Er wordt tevens een bovenbalkcijfer gegeven voor exterieur en stap en draf. Het exterieurcijfer kan op de reguliere stamboekkeuring alleen naar boven bijgesteld worden.
Stap- en drafcijfers kunnen op de reguliere stamboekkeuring naar boven en beneden worden bijgesteld
De baan is net als nu bij de reguliere stamboekkeuring is voorgeschreven, circa 5 meter breed en 30 meter lang en vlak.
Op basis van deze beoordeling kunnen betreffende paarden worden opgenomen in het stamboek indien 50 punten of meer voor exterieur zijn gehaald en de cijfers voor stap en draf aan de geldende norm voldoen. Om het verschil met een volledige stamboekopname keuring aan te geven wordt op het stamboekpapier een vermelding gemaakt, STB-EXT’ bij eenvoudige thuiskeuring in plaats van het reguliere ‘STB’.
Tarieven:
Voorrijkosten per locatie € 50,=
Thuiskeuring per merrie € 35,=
Thuiskeuring per buitenlandse merrie € 75,=
Stamboekkeuring na thuiskeuring € 53,=
Reguliere stamboekkeuring € 53,=
(genoemde bedragen zijn incl. BTW)
Reglementair is alles met betrekking tot de thuiskeuringen in het selectiereglement en het merriekeuringbesluit 2009 geregeld. Deze zijn inmiddels op www.kwpn.nl gepubliceerd.

Datum 13 september 2019 Mariëtte Ekamper