Oostermoer-kei 2010

(geplaatst : 29-1-2010)

Op 5&6 maart wordt gestreden om de Oostermoer-kei tijdens de Hondsrugse Ruiterdagen in Bronneger.
Met op 5 maart een springproef onder het zadel voor 4&5-jarige springpaarden en op 6 maart een zadelproef voor
4&5-jarige dressuurpaarden. Er zal worden gestreden om de Oostermoer-kei, geld- en ereprijzen.
Fokkerspremies aangeboden door Fokkerijvereniging Veenkoloniale Hippique Vereniging (VHV)
Extra prijs: Weekend Wenen voor 2-personen!
Meer info/ opgave: www.fokverenigingoostermoer.nl

Datum 13 september 2019 Mariëtte Ekamper