De grote Fokdag van Stadskanaal, 1955

In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Nieuwsblad van het Noorden 08-07-1955

De grote Fokdag te Stadskanaal

(Van een onzer deskund. medewerkers.)

De jaarlijkse fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging voert een zwervend bestaan.
Terreinmoeilijkheden noodzaakten de fokdag te verhuizen. Men wachtte om terug te keren naar de oude plaats, maar de enorme sportterreinen in Stadskanaal West mochten het vorige jaar maar voor een klein gedeelte worden gebruikt.

Vele paarden waren gisteren aangevoerd op de fokdag te Stadskanaal

Thans heeft men de fokdag in Stadskanaal Oost gehouden op het mooie sportpark aldaar. Doch ook hier is men niet tot de hoofdterreinen toegelaten. Dat zwervend bestaan doet deze uiterst belangrijke fokdag geen goed.
Het is nodig dat royaal het beste ter beschikking gesteld wordt voor deze fokdag dat er is, anders zien wij de toekomst somber in. Het past voor een manifestatie van zo grote betekenis niet steeds ergens anders op de bijterreinen onderdak te moeten vragen.

Voorsprong dreigt verloren te gaan

Het is zo geweest dat de fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging de stoot gaf aan de vernieuwing van het type. Mede hierdoor is het moderne type uitgeprobeerd. Juist toen men elders nog op de oude voet leefde, had men hier reeds het nieuwe.
Deze voorsprong dreigt verloren te gaan. Nog is de gemiddelde kwaliteit van de fokpaarden in de Veenkolonieën enorm hoog, ligt de kwaliteit er dan waar ook in Nederland, maar zijn minder uitschieters. Minder paarden die zo hoog uitsteken boven de rest dat men er de reis voor over heeft.
Daaraan werken verscheidene factoren mee. De verhoging van de gemiddelde kwaliteit maakt het moeilijker om tot uitblinkers te komen. Maar ook de jury keurt niet steeds in dezelfde richting. Er zat tenminste deze dag wat weinig lijn in de beslissingen.
Men zag wat eenvoudige merries in het voorste gelid en kwaliteitsmerries in het achterste gelid. Over de kopdieren is geen verschil van mening, die waren wel goed uitgezocht.

Rodera

‘Rodera’ van de heer Schoonveld te Buinen werd te Stadskanaal als eerste der stamboekmerriën geplaatst.

Men kan enthousiast worden als er een groep mooie kwaliteitsmerries staat opgesteld, maar deze dag werden te vaak wat ouderwetse merries er tussen geplaatst. Daardoor werd het mooie geheel verbroken en kreeg men eigenlijk een onjuiste indruk van wat de Veenkoloniën aan beste en edele paarden kunnen bieden.

Merrieveulens

Er waren grote groepen veulens.
Bij de jongste merrieveulens stond aan de kop een dochter van Camillo eig. Gebr. Schuiling, Bonnen. Een gehalte-veulen, zwaar en mooi.
Deze groep was overigens niet groot.
Veel groter was de groep van de merries uit de rubriek geboren tussen 25 April en 21 Mei.
Hier stond aan de kop een Regent uit Mirabile, eig. Jac. Vos, Drouwenermond. Heeft een heel best type, een breed en diep veulen, kon onder wel even correcter.
Ook het tweede veulen Anette V. Regent, eig. G. Hulzebos, Tange, is een goed en typisch veulen.
Arda V. Rudiger, eig. H. A. Schuur, Mussel viel later in onderdelen wat tegen.

De zeer grote groep oudere merrieveulens werd aangevoerd door Arina V. Rudiger, eig. Gebr. Tees, Sellingen. Een zeer edel en sterk gebouwd veulen. Heel mooi van romp. Opvallend veulen.
Op de tweede plaats een Folkert van Jac. Vos, Drouwenermond. Lijkt niet dat gehalte van de eerste te krijgen, maar heeft kennelijk kwaliteit. Rug kon iets sterker.
Bella V. Erbe van R. H. Slim, Musselkanaal, miste even het gehalte, maar ze was mede gezien de beste moeder toch wel een veulen met toekomst.
Gree V. Edelsteen, eig. F. Dillingh, Drouwen, is een goed gebouwd veulen, dat ook hardheid heeft.
Het eerste veulen was een uitblinker, de anderen waren gemiddeld zeer goed.

Hengstveulens

De hengstveulens waren iets minder talrijk dan het vorige jaar.
In de rubriek van de jongste veulens kwam aan de kop een Regent, eig. H. Hoiting, Stadskanaal. Edel en voornaam veulen. De Rudiger van J. Sterenborg, Onstwedde, is solide gebouwd met beste romp.
In de rubriek van 25 April tot 21 Mei kwam aan de kop een Regent, eig. N. Sterenborg, Onstwedde. Zeldzaam mooi en edel veulen. Heeft werkelijk klasse. Het zou misschien al even meer uit de kluiten gewassen kunnen zijn, maar de kwaliteit is zeer hoog.
Ambinus V. Regent, eig. R. Bennema, Stadskanaal, is reeds sterker, maar ook even ouder, een goed veulen. Meer hengst in wezen, helemaal royaler van bouw was Anton van R. H. Slim te Musselkanaal. Hebben wij het liefst. De oudste hengstveulens waren minder.
De Pascal van H. Hoiting, Nieuwediep, is echter een goed hengstveulen. al kon de voorstand even soepeler zijn. Een veulen met draad. Hij liep er in deze rubriek uit. Wij vonden deze hele rubriek eigenlijk wat rommelig.

Entermerries

De rubriek entermerries, vaak niet zo sterk te Stadskanaal, omdat de jaarlingen meestal elders geweid worden, was dit jaar goed. Aan de kop iets heel speciaals.
Yola V. Pascal, eig. Gebr. Bentum, Veendam. Ook een merrie die er uitliep. Zeer edele, harde benen, goede bewegingen.
Ze is echter iets weinig persoon, maar daar staat dan zoveel kwaliteit tegenover, dat Yola beslist een klassemerrie is. Tweede was Zuzelli V. Harro, eig. H. Schutte, Vosseberg. Heel best van type, mooie romp, miste ook even aan macht. Royaler, forser van bouw was Zotica V. Pascal, eig. R. H. Tiktak, Nw. Pekela. Extra van soort; een mooie rasmerrie.

De twenters hadden een zeldzaam beste aanvoerdster n.l. Walda V. Harro, eig. N. Sterenborg, Onstwedde. Een absolute klasse-merrie. Even minder conditie zou haar adel nog sprekender hebben gemaakt en trouwens haar opfok wat minder riskant. Een paard kan het ook wel te goed hebben.
Maar Wonelli V. Pascal van Gebr. Sol, Nieuwediep, is nog altijd een merrie om van te genieten. Mooie edele merrie met prachtige verhoudingen. Viola V. Harro, eig. H. Vegter, Kielwindeweer, had haar dag niet. Het is een zware, beste merrie, maar imponeerde niet zo.

Stamboekmerries

Bij de stamboekmerries werd eerste Rodera V. Ekenstein, eig. J. Schoonveld, Buinen.
Bij de jonge stermerries werd eerste Telara V. Harro, eig. O. Sloots, Gieterveen. Beste mooie merrie, beenwerk kon even harder.
Van de oudere werd eerste Nagaja V. Otheo eig. R. Roosien, Nw. Weerdinge. Goede merrie, die veel moois heeft. Toch bekoort ons meer Mimosa V. Folkert van R. H. Slim, Musselkanaal.

De jonge modelmerries hadden aan de kop Elfrieka II V. Folkert, eig R. H. Slim, Musselkanaal. Heel zware merrie, mooi en sterk gebouwd, even weinig conditie. Iets meer malsheid zou haar kwaliteiten ten goede komen.
Tweede werd Uzelly V. Harro, eig. Gebr. Vos, le Exloërmond. Wat weinig, maar toch goed in alles. Kwaliteitsmerrie zonder gebreken, althans zonder opvallende gebreken.
Derde Quilea V. Harro, eig. W. Tempel, Blekslage. Had niet meer dat overtuigende van het vorige jaar, toen ze aan de kop kwam.

De oudere modelmerries hadden als eerste de bekende Kowalda V. Edelknabe, eig. N. Sterenborg, Onstwedde. Klassemerrie.
Tweede werd Lasellie V. Harro, eig. J. Tempel Jr., Blekslage. Liever zien wij Obina V. Harro, eig. W. Homan, Eext. Edeler, ook van fundament. Verderop stonden goede merries die te laag stonden zoals Karla en Iliada.

De kampioenen

Kampioen van de veulens werd het hengstveulen V. Regent, eig. N. Sterenborg, Onstwedde. Werd aangekocht door de V.H.V. Res. Kamp. het merrieveulen V. Rudiger van A. Migchels, Onstwedde.

Van de jonge merries werd kampioen Walda V. Harro, eig. N. Sterenborg, Onstwedde. Van de modelmerries Elfrieka II van R. H. Slim, Musselkanaal. Reeds droomden wij ervan dat Walda als jonge merrie ook het algemeen kampioenschap zou halen, maar Elfrieka II van R. H. Slim werd toch hoger gewaardeerd.
Er is natuurlijk wel wat risico bij een tweejarige merrie, maar nu was ze toch voornamer. Kampioen dus Elfrieka II en reserve Walda.

 

Datum 21 november 2014 Mariëtte Ekamper