Bericht van het bestuur.

Geachte leden,

Hierbij twee berichten van het bestuur. We vinden het goed om u op de hoogte te houden ook al zijn het geen positieve berichten. Ze zijn beide ook van een totaal andere orde maar de omstandigheden brengen met zich mee dat ze samen vallen.

Willie Oosterveld

Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat onze oud-voorzitter de heer Willie Oosterveld is overleden.  Willie Oosterveld was een markant persoon en was een paardenman in hart en nieren die de laatste jaren heeft kunnen genieten van successen van z’n fokproducten. We wensen z’n vrouw, kinderen en kleinkinderen sterke met het verwerken van dit verlies.

Veulenkijkdag.

Helaas hebben we moeten besluiten de veulenkijkdag van 29 augustus niet door te laten gaan. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden we het niet verstandig om met een redelijk grote groep mensen een aantal stallen te bezoeken. Het is voor ons onmogelijk om de richtlijnen van het RIVM, die ons dinsdag nog een keer op het hart zijn gedrukt, op te volgen. We willen als vereniging geen onderdeel uitmaken van een eventueel bron- en contactonderzoek. Gezien de reacties zijn we zeker van plan om volgend jaar weer een veulenkijkmiddag te organiseren maar nu denken we dat het niet verstandig is, jammer maar helaas.    

Heeft u het geld voor de BBQ al over gemaakt dan zal dit z.s.m. naar u teruggeboekt worden.

Namens het bestuur,

Ben Bontjer.

Datum 22 augustus 2020 Mariëtte Ekamper